XV Niedziela zwykła – 15.07.2018

  1. Od soboty 14 lipca do soboty 21 lipca włącznie, ks. proboszcz przebywa na urlopie. W przypadku wezwania do chorego lub zgłoszenia pogrzebu, prosi kontaktować się z ks. kan. Pawłem Kubiakiem – proboszczem z Turska (tel. 62-761-52-51). W tym tygodniu nie będzie czynna kancelaria parafialna.
  2. Suma ofiar zebranych w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne wyniosła 7.059,00 zł ( w tym 50 euro).
  3. Prasa: „Opiekun”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”, „Miłujcie się”.

15 – 22.07.2018r.

XV Niedziela zwykła

  •   8.30 – zm. Roberta, Mariana Darownych
  • 10.30 – w int. Parafian
  • 16.00 – zm. Grażynę, Henrykę Bukowskie

Poniedziałek, g. 18.00

zm. Jana Łubińskiego – od Zarządu i Członków Koła Łowieckiego Nr 19 „Żubr” w Gołuchowie

Wtorek, g. 18.00

zm. Ryszarda Kłakulaka – od pracowników Zakładu Ślusarsko–Kotlarskiego Zdzisława Marciniaka

Środa, g. 18.00

zm. Annę w 20 r. śm., Władysława Stachowskich

Czwartek, g. 18.00

zm. Irenę Włódarczyk – od Chóru i Związku Emerytów w Gołuchowie

Piątek, g. 18.00

zm. kapłanów
zm. Elżbietę Łuczak – od koleżanki Agnieszki Wdowczyk z mężem
zm. Włodzimierza Kałużnego – od rodz. Woźniaków
zm. Kazimierza Lewickiego – od Ryszarda Kupczyka z rodz.
zm. Weronikę Wróblewską – od Janusza, Danuty Walczaków z dziećmi
zm. Edmunda Walerowicza – od Zarządu i Członków Koła PZW w Gołuchowie
zm. Helenę Tomczak – od rodz. Łubińskich
zm. Zofię Bartczak – od Władysławy Góralczyk z rodz.
zm. Halinę Walczak – od rodz. Sobczaków z Wszołowa
zm. Reginę Płaczek – od rodz. Twardowskich
zm. Stanisława Marcinkowskiego – od sąsiadów Kałużnych i Stasików
zm. Tadeusza Razika – od Kazimiery Wasielewskiej
zm. Władysławę Walczak – od rodz. Grabarków
zm. Jerzego Twardowskiego – od kuzynki Barbary Ptak
zm. Teresę Kuczmę – od rodz. Seteckich i Hadrychów z Gołuchowa oraz Seteckich z Jedlca
zm. Czesławę Graczyk
zm. Edwarda Horoszkiewicza – od rodz. Królikowskich
zm. Helenę Tomczak – od Jana Wojcieszaka z rodz.
zm. Renatę Rynowiecką w 7 r. śm.
zm. Czesława Wojcieszaka i zm. z rodz. Wojcieszaków, Jentków, Krawczyków, Helenę Walczak
zm. Sławomira w 3 r. śm., Eugeniusza, Józefa Twardowskich, z rodz. Lisów oraz Kazimierza Walczaka

Sobota, g. 18.00

zm. Renatę Rynowiecką w 7 r. śm. oraz Włodzimierza Kałużnego

XVI Niedziela zwykła

  •   8.30 – zm. Marię Solarczyk w r. śm.
  • 10.30 – w int. Parafian
  • 16.00 – zm. Teofila, Pelagię Zdziebkowskich

15.07.2018

Mariusz Piętka – zam. w Gołuchowie i Renata Suska – zam. w parafii Kuczków – Zap. III


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.