XV Niedziela zwykła – 15.07.2018

  1. Od soboty 14 lipca do soboty 21 lipca włącznie, ks. proboszcz przebywa na urlopie. W przypadku wezwania do chorego lub zgłoszenia pogrzebu, prosi kontaktować się z ks. kan. Pawłem Kubiakiem – proboszczem z Turska (tel. 62-761-52-51). W tym tygodniu nie będzie czynna kancelaria parafialna.
  2. Suma ofiar zebranych w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne wyniosła 7.059,00 zł ( w tym 50 euro).
  3. Prasa: „Opiekun”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”, „Miłujcie się”.