19.08.2018r.

Marcin Okoniewski – zam. w Gołuchowie i Małgorzata Cymbała – zam. w Dzierżoniowie – Zap. III.

Grzegorz Kurka – zam. we Wrocławiu i Olga Svystun – zam. we Wrocławiu – Zap. II.

Magdalena Mądrzak – zam. w Kajewie i Arkadiusz Świderski – zam. w Bielawach – Zap. I.


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodzą między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.