15.07.2018

Mariusz Piętka – zam. w Gołuchowie i Renata Suska – zam. w parafii Kuczków – Zap. III


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.