Dzieje współczesne

W latach 1965 – 1995 pod patronatem ks. proboszcza Henryka Przybylskiego (zmarł w 1995r.)prowadzono prace wykończeniowe w nowym kościele.

 • 10 grudnia 1967r. poświęcenie organów ze starego kościoła.
 • 23 listopada 1968r. konsekracja trzech dzwonów przez bpa Jana Czerniaka, sufragana gnieźnieńskiego. Imiona: Maria, Anna i Walenty. Dzwony zakupiono w Nowej Rudzie z kościoła poewangelickiego.
 • 17 grudnia 1972r. – poświęcenie przez ks. kan. Juliana Badzińskiego, dziekana pleszewskiego, cmentarza przykościelnego oraz ogrodzenia z żelaznych prętów z podmurówka betonową wraz z dwiema bramami i furtką. Ogrodzenie wykonał mistrz z Bronowa Marian Palus. Przy poświęceniu obecni byli członkowie rady parafialnej: Antoni Wasiewicz, Franciszek Wojcieszak i Leon Wołowicz.
 • 31 kwietnia rozpoczęto prace przy budowie budynku gospodarczego.
 • 30 sierpień 1970 – wstawienie nowych ławek.
 • 21/22 maja 1979 – nawiedzenie parafii w kopii obrazu MB Częstochowskiej. Wyłączono energię elektryczną, żeby utrudnić udział w uroczystościach. Rekolekcje prowadzili oo. redemptoryści.
 • 5 grudnia 1982r. poświęcenie kaplicy przedpogrzebowej.
 • 2 września 1984 – oddanie do użytku domu parafialnego.

Po śmierci księdza Henryka prace kontynuował ks. Wojciech Przybylski. M.in. naprawiono dach, położono kostkę brukową wokół świątyni, odmalowano wnętrze, położono posadzkę, płyty marmurowe w prezbiterium, założono ogrzewanie gazowe, otynkowano kościół oraz poddano konserwacji i przywrócono pierwotny blask ołtarzowi oraz nastawie. Otynkowano plebanię oraz założono kostkę na cmentarzu grzebalnym. Odremontowano budynki plebanijne oraz dom katechetyczny, gdzie powstała salka dla różnego rodzaju spotkań. Zmodernizowano oświetlenie   świątyni i zakupiono dwa żyrandole.

Przed wyburzeniem kościoła w r. 1941 mieszkańcy Gołuchowa z narażeniem życia uratowali i zachowali część zabytkowego wyposażenia, które znajduje się obecnie w świątyni. Są to m.in.:

 • część ołtarza głównego z tabernakulum,
 • obraz Wniebowzięcia NMP,
 • figury i obrazy,
 • droga krzyżowa,
 • organy,
 • część witraży okiennych,

a także artystycznie wykonane przez miejscowych rzemieślników: stolarzy – Szymańskiego i Kaspra Kurkę, malarza-rzeźbiarza J. Kopczyńskiego i ślusarza K. Borowskiego:

 • wszystkie dębowe artystycznie okute drzwi według wawelskich wzorów,
 • dwa rzeźbione konfesjonały,
 • Chrystus ukrzyżowany,
 • ambona,
 • chrzcielnica.

Kościół obecnie: