Słowo proboszcza

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście

Na Święta Bożego Narodzenia, pragnę złożyć najlepsze życzenia, aby przychodzący na świat Chrystus „wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8) rozproszył ciemności zła, obdarzył upragnionymi łaskami i Bożym pokojem, spełnił wszystkie szlachetne pragnienia. Maryja, Boża Rodzicielka, która dała światu Słowo Wcielone, niech będzie gwiazdą przewodnią, kierującą nasze kroki ku  Zbawicielowi, który jest Światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka.

                                              Błogosławionych Świąt  Bożego Narodzenia.

Ks. Rafał Rydliński – proboszcz