Słowo proboszcza

Drodzy Parafianie i Szanowni Goście!

„Duch, który umacnia miłość”, prowadzi nas do pustego grobu, byśmy na nowo wyznali wiarę w Zmartwychwstałego Pana, który jest naszą mocą i siłą na drodze chrześcijańskiego życia i pielgrzymowania przez doczesność do wieczności.

Z okazji Świąt Wielkanocnych z całego serca życzę otwartości na orędzie zwycięskiego Zbawiciela świata, który nieustannie przychodzi do nas mówiąc „Pokój Wam”. Z tym zapewnieniem spoglądajmy w przyszłość; z darem pokoju, który płynie z poranka wielkanocnego, przeżywajmy nasza codzienność.

Z serca błogosławię na ten święty czas

Ks. Rafał Rydliński – proboszcz