Słowo proboszcza

PRAGNIENIE BLISKOŚCI BOGA

„Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego”. (Ps. 83)

Jak jest dzisiaj z naszymi marzeniami i pragnieniami? Wielu z nas czegoś pragnie, o czymś marzy.
Pragniemy szczęścia, szczególnie wtedy, gdy zdarzy się zbyt dużo nieszczęść.
Pragniemy zdrowia, szczególnie wtedy, gdy choroba i cierpienie zadomowiły się i zwalają z nóg.
Pragniemy pokoju i zgody, szczególnie wtedy, gdy zbyt wiele kłótni, nieporozumień, a nawet nienawiści między nami.

Różne marzenia, różne pragnienia – to wszystko takie ludzkie. Lecz myślę, że i dziś nie brakuje ludzi, którzy – tak jak ci ze Starego Testamentu – chcą czegoś więcej.  Jestem przekonany, że wśród nas nie brakuje i takich, którzy pragną zbliżyć się do „przedsionków Pańskich”, którzy chcą zbliżyć się do Pana Boga.

Aby zbliżyć się do „Bożych przedsionków”, musimy mieć duszę pokorną i czystą. Wielki Post, który rozpoczęliśmy, jest dobrą okazją do wzmożenia naszej miłości poprzez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, które usposabiają nas, nasze serce na przyjęcie światła od Pana Boga. Lecz nie poprzestawajmy na tym.

Tym światłem pochodzącym od samego Boga, dzielmy się z innymi, szczególnie z tymi, którzy chodzą jeszcze w ciemności. Takich ludzi i dziś  nie brakuje. Dzięki takiemu właśnie nastawieniu, dzięki takiemu właśnie życiu dane nam będzie zbliżyć się już tu na ziemi, do „Bożych przedsionków”, czyli do samego Pana Boga.

Dlatego jeśli marzysz, jeśli pragniesz przybliżyć się do Boga, bądź dla drugiego człowieka jak paląca się świeca, co się sama spala, lecz innym daje światło i pokazuje – może jeszcze bardzo nieudolnie – drogę do Jezusa. Jezusa, który jest prawdziwą światłością świata.

                                             Ks. Rafał Rydliński – proboszcz