Słowo proboszcza

Drodzy Parafianie i Szanowni Goście!
„Chrystus zmartwychwstał. On jest kamieniem węgielnym.
Już raz próbowano odrzucić Go i pokonać, ze strażą i opieczętowanym kamieniem grobowym. Ale kamień ten został odwalony. Chrystus Zmartwychwstał !” (św. Jan Paweł II)

Niech zmartwychwstały Pan ukoi serca, które nierzadko doświadczają trudnych do uniesienia trosk, zmartwień i bólu. Niech Jego łaska pozwoli z wiarą i ufnością na lepsze jutro patrzeć w przyszłość.
Niech obdarzy zdrowiem i pokojem.
Wzajemny szacunek i miłość niech panuje w Waszych rodzinach i środowiskach.

Ks. Rafał Rydliński – proboszcz