Słowo proboszcza

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście

Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem.
Pozwólmy, aby nasze serce się wzruszyło, nie bójmy się tego.
Zatrzymajmy się przy Dzieciątku Jezus, by prawda o narodzeniu Zbawiciela świata dotarła na nowo do naszych serc i rozpaliła je czułością Boga.
Tym doświadczeniem cichej i świętej nocy dzielmy się hojnie z tymi, których spotykamy na drogach codzienności.
Niech tajemnica betlejemska napełni Was pokojem i siłą.

Ks. Rafał Rydliński – proboszcz