Nowi ministranci

Cieszy się serce i dusza raduje, gdy rozrasta się gromada ministrancka.