Zapowiedzi

Martyna Melka – panna; zam. w Gołuchowie i Patryk Pluta – kawaler; zam. w Koźminku – Zap. I

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.