Zapowiedzi

Tomasz Głuchowski – kawaler; zam. w Kajewie i Dorota Lewicka – panna; zam. w Szkudli – Zap. II.


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.