Zapowiedzi

Adam Mikołajczak – kawaler; zam. w Gołuchowie  i  Karina Andraszak – panna; zam. w Chorzewie – Zap. III

Kamil Gauza – zam. w Gołuchowie i Paula Korzeniewska – zam. w Pleszewie – Zap. II


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.