Zapowiedzi

 Łukasz Uciechowski – kawaler; zam. w Gołuchowie i Joanna Dopierała – panna; zam. w Gołuchowie – Zap. I


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.