Zapowiedzi

  1. Karol Stachowski – kawaler; zam. w Gołuchowie i Klaudia Jaworska – panna; zam. w Gnieźnie – Zap. II.
  2. Marcin Janczak – kawaler; zam. w Gołuchowie i Inga Bartkowiak – panna; zam. w Orzechowie – Zap. II.

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.