Zapowiedzi

Mariusz Piętka – zam. w Gołuchowie i Renata Suska – zam. w parafii Kuczków – Zap. II


Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, które zachodziłyby między tymi osobami, zobowiązany jest powiadomić o tym miejscowego proboszcza.