Misje parafialne 2019

BOG_9876

W dniach 12 – 18 października a. d. 2019 odbyły się w naszej wspólnocie parafialnej misje św, które przeprowadził o. Zbigniew Bruzi CSsR. 

Czym są misje św.?
Jest to szczególny rodzaj otwartych rekolekcji, które przeprowadza się zazwyczaj co dziesięć lat. To czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu. Sprzyja temu refleksja i stanięcie w prawdzie przed miłosiernym Ojcem.
Przebieg w czasie
Mottem, które przyświecało rozważaniom było hasło roku duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha.”
Każdy dzień miał swoją myśl przewodnią, która wprowadzała uporządkowanie, ukierunkowywała nasze myślenie i działanie:
 

NIEDZIELAJeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego (1J 2,1)Jesteśmy kochani przez Boga i On posłał do nas swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas.

PONIEDZIAŁEK – Kto nie miłuje trwa w śmierci (1J 3,14)

Nauki tego dnia skupiały się na uświadamianiu nam czym jest grzech i Boże miłosierdzie – odkrywaliśmy, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych oraz dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego.

WTOREK – Najpierw idź i pojednaj się z bratem twoim… (Mt 5,24)

To dobry czas, do czego zachęcał misjonarz, by naprawić poplątane, czy zerwane relacje z innymi. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego  nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. (1J 4,20-21).

ŚRODA – …kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci (1J 3,14)

Ten dzień misji św. był czasem powrotu do Boga poprzez sakrament pokuty. 

CZWARTEK – Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę… (J 15,4)

Ten dzień misji to dzień refleksji, w jaki sposób opowiedzieć się za Chrystusem – dzień odpowiedzi osobistej. Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.

PIĄTEK –  Największa jest miłość (1Kor 13,13)

Dzień zakończenia misji parafialnych – rozesłanie w Mocy Bożego Ducha w świat, w swoje środowisko rodzinne, do miejsca pracy. Przed południem chorzy otrzymali umocnienie poprzez sakrament namaszczenia chorych, a wieczorem po Mszy św. całość znalazła swoje uwieńczenie przy krzyżu misyjnym.

Każdego dnia odbywały się nabożeństwa różańcowe – w czwartek w intencji całej parafii. W wioskach (Cieślach, Czerminku, Kajewie, Przekupowie i Wszołowie) przy krzyżu lub figurze o godzinie 15.00 była Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Misje to był dobry czas do wzrostu naszej wiary, czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca, czas opowiedzenia się za Chrystusem.