Regulamin cmentarza

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.
 2. Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Rzymskokatolicka parafia pw. Najświętszej Maryi Panny  Wniebowziętej w Gołuchowie, ul.  Jana Pawła II 1, 63 – 322 GOŁUCHÓW, tel. 797 957 397
 3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w dni powszednie, w godzinach pracy kancelarii parafialnej, a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.
 4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat.
 6. W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.
 7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu proboszczowi na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora, sądu).
 8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu proboszcza. Aby uzyskać zgodę, należy uiścić opłatę w wysokości 400 zł. – za nagrobek pojedynczy; 800 zł. za nagrobek podwójny.
 10. Zakazuje się:
  – samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek);
  – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  – picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;
  – zanieczyszczania;
  – poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  – wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.
 11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.
 13. Parafia nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.