fotografie z montażu napędu elektrycznego dzwonów oraz z prac przy rekonstrukcji głównego ołtarza

Podczas prac przy elektrycznym udźwiękowieniu trzech dzwonów o masie 800 kg, 500 kg, i 300 kg na konstrukcji drewnianej w kościele NMP Wniebowziętej w Gołuchowie wykonano następujące czynności: ułożyskowanie jarzm (zawieszeń) do dzwonów; ułożyskowanie nowych serc dzwonniczych; wykonanie i montaż napędów dzwonniczych oraz automatyki dzwonniczej tj. sterownik, pilot i antena GPS.

Poświęcenie sztandaru „Solidarności”

5 grudnia w naszej świątyni odbyła się  doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Mszy św. przewodniczył ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp Edward Janiak.

10Foto: Bogdan Wasiewicz