Drewno z lasu – pomysł na budowę ołtarzy bocznych w kościele

Dawne dzieje

Kościół w Gołuchowie ma bogatą historię, ale także i tragiczną. Pierwszy drewniany kościół został wybudowany w XIII w. przez Toporczyków, właścicieli Gołuchowa. Jednak wraz z upływem lat ulegał on coraz bardziej zniszczeniu. Z zachowanych dokumentów wiadomo, że w latach 1521-1612 istniał nowy kościół, również drewniany. W 1612 r. właściciel Gołuchowa Wacław Leszczyński, kanclerz koronny i generał wielkopolski wybudował świątynię z wieżą z cegły palonej wg projektu niemieckiego budowniczego Antoniusa Lamsita. Konsekracji dokonał w 1623 r. biskup sufragan Andrzej Wilczyński. Kościół przetrwał do 1941 roku.

Ołtarz boczny – stan przedwojenny Ołtarz boczny – stan przedwojenny Kościół – stan przedwojenny 

Okres II Wojny Światowej

Dla gołuchowskiego kościoła szczególnie tragiczny był okres II wojny światowej. To wówczas, wraz z przyjazdem w 1940 r. niemieckiego komisarza gminnego Erharda Rosbandera, rozpoczęło się prześladowanie osób wierzących, a od 16 września 1941 r. niszczenie kościoła, który ostatecznie 5 lutego 1942 r. został zupełnie zburzony, zostały tylko gruzy. W tym miejscu należy podkreślić, że mieszkańcy, nie zważając na ogromne ryzyko, starali się uratować co cenniejsze przedmioty, aby nie trafiły w ręce okupantów.

Burzenie kościoła Burzenie kościoła Burzenie kościoła

Okres powojenny

Po wojnie odbudowy kościoła podjął się w 1946 r. ks. proboszcz Stanisław Grzesiak. Dzięki jego zaangażowaniu i ofiarności parafian prace zostały zakończone. 15 października 1961 r. ks. bp Lucjan Bernacki poświęcił nową świątynię. Bardziej szczegółową historię kościoła można poczytać na stronie parafialnej w menu Historia parafii.

W 2016 r. nowy proboszcz parafii, który zapewne kierując się słowami Roberta A. Heinleina: Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości – ani przyszłości, zdecydował wraz z radą parafialną, o przywróceniu świetności gołuchowskiemu kościołowi, m.in. został poddany konserwacji obraz Matki Boskiej oraz zrekonstruowany przedwojenny ołtarz główny.

Obecnie jego dzieło kontynuuje administrator parafii. Stąd myśl o zrekonstruowaniu ołtarzy bocznych. Do realizacji potrzebne były jednak i pieniądze, i materiały, a konkretnie drewno. Nasza parafia przystąpiła więc do konkursu zorganizowanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych „Drewno jest z lasu” i została zakwalifikowana do realizacji programu odbudowy drewnianych ołtarzy bocznych w kościele. Jeśli zamysł zakończy się sukcesem, wówczas to będzie nasz wspólny wkład w rozwój dziedzictwa kulturowego i „drewno z lasu” będzie razem z wiernymi chwalić swego Stwórcę.

Foto – Kronika parafialna