Odbudowa świątyni

Po odzyskaniu niepodległości po II wojnie światowej nabożeństwa odbywały się w tymczasowej kaplicy na zamku.

15 października 1946r. – władza duchowna powierza administrację parafii Brzezie i Gołuchów Ks. Stanisławowi Grzesiakowi z zadaniem odbudowania kościoła w Gołuchowie.

10 grudnia 1946r. – zakup w Zbiersku 10 000 sztuk cegły. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży 1 morgi roli proboszczowskiej.

1947 r. – zakup materiałów budowlanych. Zgaszono 4 wagony wapna w dołach na podwórzu proboszczowskim oraz zgromadzono cegłę na placu budowy. Pieniądze pochodziły:

 • ze sprzedaży 12 parceli budowlanych z roli proboszczowskiej,
 • z kwoty zebranej na kolędzie,
 • z opodatkowania miesięcznego parafian,
 • z dochodów z imprez.

1948r. – zawarcie umowy z architektem powiatowym w Jarocinie na projekt nowej świątyni. Projekt jest odtworzeniem starej świątyni na podstawie zachowanych zdjęć.

1949r.

 • rozbiórka starych fundamentów kościoła,
 • 8 września w Uroczystość Narodzenia NMP kopanie nowych fundamentów, zalewanie betonem – prace murarskie prowadzi Marian Wróblewski z Pleszewa. Parafianie chętnie pomagają,
 • 23 października, godz. 15.00 – mury mają już 2 m wysokości – wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski.

1950r.

 • 10 sierpnia projekt zatwierdzony ostatecznie przez Prezydium Wojewódzkiej Rady w Poznaniu, Wydział Budownictwa,
 • zakupiono drewno na wiązanie dachowe i ciągnięto mury. Prace budowlane zlecono Spółdzielni Pracy w Jarocinie a nadzór nad budową sprawuje projektodawca inż. arch. Tadeusz Kowalczyk z Gniezna.

1951r. – rozwiązanie współpracy ze Sþółdzielnią Pracy w Jarocinie. Budowa systemem gospodarczym  przy owocnej pomocy parafian. Pracami kieruje Czesław Mikołajczak z Gołuchowa.

1952r. – przerwa w budowie z powodu braku materiałów budowlanych.
1953r. – wznoszenie murów i wieży oraz zakup większej ilości cementu do budowy wieży.
1954r. – przerwa z powodu braku materiałów budowlanych.
1955r. – zakupiono dalszą część drewna budowlanego i obrobiono toporami 20 m3 drewna na wiązanie.
1956r. – sprowadzono z tartaku parowego w Kaszczorze dalszą część drewna. 2 czerwca pielgrzymka do Częstochowy w intencji uproszenia błogosławieństwa dla budowy (70 osób).
1957r. – wywiązanie reszty drewna na więźbie dachowej przez pracowników z Gniezna. Zakupienie drągów pod rusztowania oraz ustawienie ich w kościele.
1958r.

 • wiosną wciągnięto drewno na łaty zakupione w Pleszewie oraz 30 000 sztuk dachówek I klasy z cegielni w Witaszycach,
 • latem dwudniowa pielgrzymka  do Częstochowy  w intencji budowy,
 • jesienią przybito łaty oraz położono dachówkę, wykończono sufit  i zaczęto tynkować ściany wewnętrzne oraz sufit.

1959r.

 • 1 marca wypowiedzenie umowy korzystania z pomieszczeń kaplicy w zamku,
 • 19 kwietnia, po wykończeniu kaplicy bocznej Matki Bożej, procesyjne przeniesienie Pana Jezusa z kaplicy zamkowej do kaplicy w kościele. Wszędzie rusztowania – brak okien i drzwi,
 • latem wstawienie drzwi zachowanych ze starego kościoła oraz okien zrobionych systemem gospodarczym,
 • wykończenie prezbiterium, wstawienie ołtarza i wykończenie zakrystii na 15 września – wizytacja biskupia.

1960r.

 • założenie pod tynk przewodów elektrycznych,
 • pielgrzymka dziękczynna za odebrane łaski do Częstochowy,
 • wybielenie kościoła, pomalowanie gzymsów i filarów, rozpoczęcie budowy chóru, podekowano dach kościoła i zakrystii i 7 lipca rozebranie rusztowania w kościele.

1961r.

 • wykończenie budowy chóru, wytynkowanie i wybielenie go, wprawienie metalowych schodów,
 • 15 października ks. biskup Lucjan Bernacki, sufragan  z Gniezna, uroczyście poświęcił nowy kościół.

1962r. – założenie w kościele cementowej posadzki, podwyższenie głównego ołtarza, wstawienie 30 ławek oraz pancernego tabernakulum.

Na podstawie Kroniki parafialnej