Fotografowanie i filmowanie

Dopuszcza się fotografowanie i filmowanie w czasie Liturgii oraz innych nabożeństw w sposób dyskretny, by nie rozpraszać modlitewnego skupienia wiernych. Winno się ono dokonywać za zgodą proboszcza.