I Komunia św.

Dzieci powinny przystępować do I Komunii św. w swoich parafiach, również wówczas, kiedy na lekcje religii uczęszczają w szkole położonej na terenie poza parafią ich przynależności.
 

Dokumenty:
metryka chrztu dziecka