Wydarzenia

Biskupi ujednolicili teksty modlitw

Podczas zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi ujednolicili teksty modlitw. Jest to o tyle ważne, że i w naszej parafii teksty modlitw też muszą się zmienić. Oto najważniejsze:

 1. Ujednolicono m.in. tekst Pozdrowienia Anielskiego, gdzie poprawne jest  Zdrowaś Maryjo zamiast Mario, oraz błogosławionaś Ty między niewiastami, a nie np. błogosławiona jesteś.
 2. W modlitwie “O Krwi i Wodo” potwierdzono jako obowiązującą formułę któraś wypłynęła, nie wytrysnęła. O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie. (nie: ufamy Tobie).
 3. Wśród ujednoliconych tekstów jest także fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej zaczynający się od słów “O mój Jezu”, w którym poprawna formuła to “dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. (u nas brzmi inaczej!).
 4. Litania do Wszystkich Świętych” będzie nosić nosi nazwę “Litania do Świętych”.
 5. Zaproponowano także wymienne na różne okresy liturgiczne formuły końcowe Litanii Loretańskiej. W miejsce Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko można zastosować :
  – w Adwencie Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * I poczęła z Ducha Świętego,
  – w okresie Bożego Narodzenia: Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś. * Bogurodzico, przyczyń się za nami 
  – w okresie Wielkanocy Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. * Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w wyższym seminarium duchownym diecezji kaliskiej.
Obowiązki wizytatora apostolskiego powierzyła abp. Stanisławowi Gądeckiemu, metropolicie poznańskiemu.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 29 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI KALISKIEJ

W porozumieniu w Prezydium Konferencji Episkopatu Polski uprzejmie informuję, że uroczysty Akt Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi zostanie dokonany w późniejszym czasie, nie zaś jak było planowane w czwartek 2 lipca br. 

Wszystkim wiernym czcicielom Świętego Józefa serdecznie błogosławię

+Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej 

 

Kalisz, dnia 27 czerwca 2020
Adm.Ap-2/ 2020

WYJAŚNIENIA NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ ZWIĄZANE Z NOMINACJĄ ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO W DIECEZJI KALISKIEJ

N.4200/20

1. Administrator apostolski sede plena od chwili nominacji (25.06.2020) przejmuje rządy w diecezji kaliskiej. Nominalnie biskupem kaliskim pozostaje bp Edward Janiak.

2. Abp Grzegorz Ryś, jako administrator diecezji kaliskiej, otrzymał w niej uprawnienia biskupa diecezjalnego.

3. Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską.

4. Zachowują moc postanowienia, zawarte w komunikacie arcybiskupa poznańskiego z dnia 2 czerwca 2020 (metropolita poznański otrzymał: 1o upoważnienie do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego oraz 2o wyłączną kompetencję w sprawach oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej).

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 roku

KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ

N. 4200/20

 

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek mianował

administratora apostolskiego sede plena diecezji kaliskiej w osobie metropolity łódzkiego, arcybiskupa Grzegorza Rysia.

 

+Salvatore Pennacchio

Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.