Wprowadzenie w urząd ceremoniarza

DSC_1109-001Nasza parafia ma trzech ceremoniarzy. Kim jest „ceremoniarz”?

Podaję za wikikipedią:

Ceremoniarz – osoba sprawująca funkcję liturgiczną, której zadaniem jest koordynacja przebiegu liturgii oraz, w razie potrzeby, przeprowadzanie prób zespołu liturgicznego przed celebrą. Musi biegle znać przepisy liturgiczne, a także powinien cechować się umiejętnością dyskretnego interweniowania w nagłych i wyjątkowych przypadkach. Funkcję tę może sprawować ministrant lub duchowny.

W czasie liturgii ceremoniarz zwraca się do jej uczestników komendami wydawanymi po łacinie. Jeżeli wymagają tego okoliczności (na przykład istnieje obawa przed niezrozumieniem), zamiast przyjętych łacińskich komend ceremoniarz komunikuje się z celebransem i pozostałymi uczestnikami liturgii w języku zrozumiałym dla wszystkich.

Podczas liturgii zajmuje miejsce w pobliżu celebransa.

Zwyczajnym strojem ceremoniarza jest alba lub komża.

Foto: Bogdan Wasiewicz