Biskupi ujednolicili teksty modlitw

Podczas zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi ujednolicili teksty modlitw. Jest to o tyle ważne, że i w naszej parafii teksty modlitw też muszą się zmienić. Oto najważniejsze:

 1. Ujednolicono m.in. tekst Pozdrowienia Anielskiego, gdzie poprawne jest  Zdrowaś Maryjo zamiast Mario, oraz błogosławionaś Ty między niewiastami, a nie np. błogosławiona jesteś.
 2. W modlitwie “O Krwi i Wodo” potwierdzono jako obowiązującą formułę któraś wypłynęła, nie wytrysnęła. O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – ufam Tobie. (nie: ufamy Tobie).
 3. Wśród ujednoliconych tekstów jest także fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej zaczynający się od słów “O mój Jezu”, w którym poprawna formuła to “dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. (u nas brzmi inaczej!).
 4. Litania do Wszystkich Świętych” będzie nosić nosi nazwę “Litania do Świętych”.
 5. Zaproponowano także wymienne na różne okresy liturgiczne formuły końcowe Litanii Loretańskiej. W miejsce Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko można zastosować :
  – w Adwencie Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi * I poczęła z Ducha Świętego,
  – w okresie Bożego Narodzenia: Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś. * Bogurodzico, przyczyń się za nami 
  – w okresie Wielkanocy Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. * Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.