Wigilia Paschalna w WIELKĄ NOC

DSC_1010Wielka sobota – dzień ciszy. Nawiedzaliśmy grób Chrystusa i święciliśmy pokarmy, które spożyliśmy w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Po zachodzie słońca sprawowana była Wigilia Paschalna czyli celebracja przejścia (paschy) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Miała ona następujące części:

  1. Obrzęd światła, na który składają się: poświęcenie ogniska, zapalenie paschału i uroczyste wniesienia go do świątyni z trzykrotnym oznajmieniem: ŚWIATŁO CHRYSTUSA .
    Na koniec tej części śpiewa się Exultet – przepiękną pieśń na cześć światła, którym jest Chrystus.
  2. Liturgia Słowa – szczególnie bogata w tym dniu – ma nam przypomnieć najważniejsze momenty z historii zbawienia, zwłaszcza przejście ludu Izraela przez Morze Czerwone (Wj 14-15). Ewangelia opowiada o odkryciu w wielkanocny poranek przez niewiasty pustego grobu Chrystusa.
  3. Po homilii następuje poświęcenie wody chrzcielnej, które kończy się odnowieniem przyrzeczeń sakramentu chrztu św.
  4. Liturgia Eucharystyczna tej nocy jest wielkim dziękczynieniem za wydarzenia paschalne.
  5. Po Mszy św. wyrusza procesja rezurekcyjna, która jest uroczystą proklamacją zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do wielbienia Go za wszystko, co dla nas uczynił.